Acțiune de testare pentru tuberculoza bovină

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița, anunță crescătorii și deținătorii de bovine că, în perioada aprilie – iunie, desfășoară prin medicii veterinari de liberă practică împuterniciți, organizați în condițiile legii, testarea tuturor bovinelor şi bubalinelor, în vârstă de peste 6 săptămâni, prin test alergic (tuberculinare intradermică prin test comparativ simultan – TCS).
Acțiunea se desfășoară în conformitate cu prevederile Hotărîrii de Guvern nr. 1156/2013, pentru aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, precum și ale Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 35/2016.

Tuberculoza bovină este o boală infecto-contagioasă, cu evoluție obișnuit cronică, cu simptomatologie nespecifică, caracterizată morfopatologic prin leziuni cu specific productiv de tip granulomatos sau de tip exudativ-cazeos. Este produsă de Mycobacterium bovis, bacil cu o rezistență remarcabilă la factorii fizici și chimici, care se poate transmite și la om (boala este o zoonoză).
Testarea se efectuează o singură dată în cursul anului.
Înainte de efectuarea testului alergic este necesară deparazitarea profilactică a animalelor.

OBLIGAȚIILE PROPRIETARILOR DE ANIMALE
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 42/2004 (*actualizată*) Cap. I, art. 2 și Cap. V, art. 16, lit. g și h, proprietarii de animale au următoarele obligații:
aplicarea şi respectarea întocmai a prevederilor legislaţiei sanitar-veterinare, în vederea asigurării şi garantării sănătăţii animalelor, a sănătăţii publice, protecţiei animalelor, protecţiei mediului şi a siguranţei alimentelor.
să sprijine autorităţile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare de interes public;
să prezinte animalele, pentru efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare de interes public, la locul, data şi ora stabilite de medicul veterinar de liberă practică împuternicit.

Acțiunea efectuată este suportată în totalitate de la bugetul de stat, fără costuri pentru proprietarii/deținatorii de animale, dacă au fost respectate prevederile legale în ceea ce privește identificarea și înregistrarea animalelor.

Atunci când în exploatații sunt găsite animale neidentificate sau animale care dețin doar un singur mijloc de identificare este obligatorie identificarea și înregistrarea acestora, costul mijlocului de identificare (crotaliul) și al manoperei fiind suportate integral de proprietar.

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița subliniează importanța și obligativitatea efectuării acestei investigații, evoluția acestei boli putând avea un impact major asupra stării de sănătate a populației.

Lasă un răspuns