Jandarmeria rurală la ceas aniversar

La 01 septembrie 2017 se împlinesc 124 ani de la înfiinţarea Jandarmeriei Rurale din România, instituţie precursoare a Jandarmeriei Române.
Jandarmeria face parte din categoria armelor care, pe lângă legea fundamentală a statului, a legilor şi regulamentelor militare, se numără printre puţinele arme care s-au organizat şi condus, având la bază legi proprii. Proiectul Legii de organizare şi funcţionare a Jandarmeriei rurale a fost dezbătut şi adoptat de Adunarea deputaţilor în şedinţa din 29 ianuarie 1893, iar în Senat, în şedinţa din 24 februarie 1893. Această lege a fost promulgată prin Decretul Regal nr.2919/30.08.1893.
“Gendarmeria rurală”, cum apare în documentele vremii, este un organ militar, instruit pentru a veghea pe teritoriul rural la respectarea şi executarea legilor, supravegherea şi informarea ordinii publice; în caz de tulburări interne, Jandarmeria intervine pentru înăbuşirea lor şi menţinerea ordinii publice.
Înfiinţarea Jandarmeriei rurale a adus un imens serviciu armatei române şi altor instituţii ale statului. Armatei, în timp de război ,îi asigură serviciul de poliţie în zona frontului prin unităţi de poliţie, unităţi operative mobile de intervenţii in spatele frontului, asigurându-i posibilitatea de a organiza şi desfăşura în cele mai bune condiţii acţiunile de luptă. Prin implicarea Jandarmeriei rurale în acţiuni de restabilire a ordinii publice, atunci când ea a fost grav tulburată, a făcut să rămână neştirbită onoarea şi prestigiul armatei, scutită de a interveni în asemenea situaţii nepopulare. A degravat justiţia militară, în timp de război, de una din principalele sale activităţi “serviciul pretoral”, a pus la dispoziţia poliţiei, unităţi şi formaţiuni, în cele mai dificile cazuri.
Odată cu votarea Legii Jandarmeriei rurale în România, pentru un timp se vor găsi faţa în faţă două jandarmerii: o Jandarmerie organizată pe escadroane de jandarmi şi companii de jandarmi pedeştrii, făcând parte din armata permanentă subordonată nemijlocit Ministerului de Război şi o Jandarmerie rurală, organizată pe companii, câte o companie în fiecare judeţ, subordonată Ministerului de Interne şi pusă la dispoziţia prefecţilor, subprefecţilor şi primarilor, pentru asigurarea serviciului administrativ în mediul rural.
Prin introducerea jandarmilor rurali, guarzii comunali şi vătăşeii se desfiinţează, atribuţiile acestora fiind preluate de jandarmi.
Prin Legea pentru organizarea Jandarmeriei rurale, se înfiinţează o Jandarmerie organizată pe lângă fiecare reşedinţă de judeţ şi plasă, câte un număr de jandarmi călare şi pedeştrii.
Jandarmeria rurală a fost creată pentru a preveni comiterea unor acte ce contravin ordinii publice şi nu pentru a reprima prin forţa unele manifestări, sau acţiuni ale cetăţenilor.
Atribuţiile Jandarmeriei, stabilite prin lege , constau în prevenirea infracţiunilor , mentinerea şi restabilirea ordinii îin caz de tulburări, paza siguranţei publice şi de stat, adunarea informaţiilor referitoare la ordinea şi siguranta statului şi raportarea lor organelor în drept, cercetarea şi urmărirea tuturor infracţiunilor prevăzute de legile civile şi militare şi de ordonanţele autorităţilor locale, prinderea infractorilor, adunarea şi păstrarea probelor, îndosarierea actelor şi inaintarea lor împreuna cu făptuitorii, autorităţii în drept , executarea mandatelor de aducere şi de arestare, a ordinelor, intervenţiilor şi cererilor primite în scris de la autorităţile de poliţie generală.

Lasă un răspuns