SOLVIT – Rezolvarea eficientă a problemelor în Europa

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor români şi al companiilor româneşti care îşi desfăşoară activitatea în state membre ale Uniunii Europene şi care se confruntă cu probleme în exercitarea drepturilor legitime cauzate de faptul că, o autoritate publică nu se conformează legislaţiei europene, Ministerul Afacerilor Externe a instituit la nivel naţional linia telefonică
Tel Verde SOLVIT – 0800 672 507

Serviciul SOLVIT este creat şi coordonat de Comisia Europeană şi se ocupă de problemele transfrontaliere între o întreprindere sau un cetăţean, pe de o parte, şi o autoritate publică, pe de alta, în cazul în care legislația Uniunii Europene a fost aplicată în mod necorespunzător.
Piaţa internă a Uniunii Europene este o piaţă unică ce asigură libera circulaţie a bunurilor, serviciilor, capitalurilor şi persoanelor şi în care cetăţenii europeni sunt liberi să locuiască, să lucreze, să studieze şi să facă afaceri.

În fiecare stat membru al Uniunii Europene (precum şi în Norvegia, Islanda şi Lichtenstein din cadrul Spaţiului Economic European – SEE) există un centru SOLVIT în cadrul administraţiilor naţionale, Comisia Europeană coordonând reţeaua centrelor naţionale.

Domeniile frecvent tratate de SOLVIT sunt: recunoaşterea profesională a calificărilor şi a diplomelor, accesul la educaţie, permise de şedere, securitatea sociala, drepturile de ocupare a unui loc de muncă, impozitarea, libera circulaţie a capitalurilor şi a plăţilor.

Serviciul SOLVIT este gratuit.

Lasă un răspuns