Microîntreprinderile cu venituri de peste 100.000 euro, obligate la plata impozitului

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa informează contribuabilii interesaţi ca începând cu 1 august 2017, persoanele juridice romane care au intrat sub incidența impozitului specific de la începutul anului, dar la data de 31 decembrie 2016 au realizat venituri cuprinse între 100.001 euro – 500.000 euro, inclusiv, sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, în situația în care îndeplinesc și celelalte condiții prevăzute de Codul fiscal.
Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească suplimentar fírmele în această situație, potrivit art. 47 alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, sunt:
– au realizat venituri, altele decât cele obținute din desfășurarea activităților în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, cu excepția persoanelor juridice care desfășoară activități de intermediere în aceste domenii, în domeniul jocurilor de noroc sau desfășoară activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere și gazelor naturale,
– au realizat venituri, altele decât cele din consultanță și management, în proporție de peste 80% din veniturile totale;
– capitalul social este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;
– nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii.
Contribuabilii care intră sub incidența noilor reglementări sunt obligate ca, până la data de 25 august 2017, să comunice organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, prin completarea și depunerea declarației 010 – „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică”.
Tot până la data de 25 august 2017, firmele respective vor trebui să calculeze, să declare și să plătească impozitul specific, pentru activitatea aferentă codurilor CAEN prevăzute la primul articol din legea impozitului specific, respectiv impozitul pe profit – pentru cei care au și alte activități care nu fac obiectul impozitului specific, pentru perioada 1 ianuarie 2017 – 31 iulie 2017.
Pentru obţinerea de informaţii suplimentare puteţi să transmiteţi un e-mail folosind formularul unic dedicat acestui scop, existent pe site, şi care poate fi accesat direct la adresa: https://www.anaf.ro/asistpublic/ sau vă stă la dispoziţie atât Call- center-ul ANAF la numărul de telefon :031.403.91.60 cât şi Biroul de asistenta pentru contribuabili la numărul de telefon 0243 234 239.

Lasă un răspuns