Modificări legislative privind procedura de emitere a autorizației de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița anunță pe această cale apariția în Monitorul Oficial nr. 630 / 2.VIII.2017 a Ordinului nr. 1078/2017 privind modificarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.798/2007, precum și pentru completarea Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1.052/2014, prin care ” „Lista activităților supuse procedurii de emitere a autorizației de mediu”, nr. crt. 9 „Silvicultură și exploatare forestieră”, inclusiv coloana de la Observații „Numai pentru exploatare forestieră”, se abrogă”.
În cazul activităților de exploatare forestieră aflate în curs de reglementare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, acestea nu mai fac obiectul reglementării din punctul de vedere al protecției mediului, iar documentația depusă se returnează la cererea titularului, fără restituirea tarifelor achitate.

Lasă un răspuns